BiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru pale 0,2%

0
73
Na godišnjem nivou, proizvođačke cijene industrijskih proizvodcijene porasle su za 18,2%

U decembru 2022. godine u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u Bosni i Hercegovini su smanjene za za 0,2%, dok u odnosu na isti mjesec 2021. godine porasle za 18,2%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u decembru u odnosu na novembar 2022. nisu zabilježile promjenu nivoa, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast za 17,6%.
Na ino-tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru u poređenju sa novembrom 2022. su pale za 0,6%, dok su u odnosu na decembar 2021. porasle za 18,9%.
Prema GIG agregatima, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru u poređenju sa novembrom 2022. su zabilježile rast nivoa u Trajnim proizvodima za 0,2% te Netrajnim proizvodima za 1,1%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,5%,
Intermedijarnim proizvodima za 0,7% te Kapitalnim proizvodima za 0,6%.
U decembru 2022.u poređenju sa istim mjesecom 2021. godine proizvođačke cijene više su u Energiji za 17,3%, Intermedijarnim proizvodima za 21%, Kapitalnim proizvodima za 6,3%, Trajnim potrošačkim dobrima za 20,6% te Netrajnim proizvodima za 17%.
Na domaćem tržištu, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru u odnosu na novembar 2022. su zabilježile rast nivoa u Netrajnim proizvodima za 1,1%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,5% te Intermedijarnim proizvodima za 0,4%.
U decembru 2022. u poređenju sa istim mjesecom 2021. godine proizvođačke cijene više su u Energiji za 16,3%, Intermedijarnim proizvodima za 19%, Kapitalnim proizvodima za 12,3%, Trajnim potrošačkim dobrima za 24% te Netrajnim proizvodima za 18,6%.
Na ino-tržištu, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru u odnosu na novembar 2022. više su u Energiji za 0,3%, Trajnim proizvodima za 0,3% te Netrajnim proizvodima za 1,5%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 0,9% te Kapitalnim proizvodima za 0,8%.
U decembru 2022. u poređenju sa istim mjesecom 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 38,2%, Intermedijarnim proizvodima za 22,3%, Kapitalnim proizvodima za 4,3%, Trajnim proizvodima za 19,3% te Netrajnim proizvodima za 11,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH.