BiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u decembru porasle 1,2%

0
319
U decembru je promet energije imao rast od 6,5 posto

U decembru 2020. godine u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju u BiH su zabilježile rast nivoa cijena za 1,2%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine pale za 0,3%.
Na domaćem tržištu, u decembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su porasle za 1,6%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine pale za 0,2%.
Na nedomaćem tržištu, u decembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su porasle 0,4%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine pale za 0,4%.
Prema GIG agregatima, u decembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su zabilježile rast nivoa u Energiji za 3,2%, Intermedijarnim proizvodima za 0,6% te Trajnim proizvodima za 0,1%, dok je pad zabilježen u Kapitalnim proizvodima za 0,5%.
U decembru 2020. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u Intermedijarnim proizvodima za 0,1%, Kapitalnim proizvodima 0,9%, Trajnim potrošačkim dobrima za 0,5%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,4% i Netrajnim proizvodima za 1,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na domaćem tržištu cijene industrijskih proizvoda u decembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom su porasle u Energiji za 3,5%, Intermedijarnim proizvodima za 0,3%, Trajnim i Netrajnim proizvodima za 0,1%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2020. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, zabilježen je rast cijena u Intermedijarnim proizvodima za 0,7%, Kapitalnim proizvodima za 1,4% i Trajnim dobrima za 0,3%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,3% i Netrajnim dobrima za 0,8%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu u decembru 2020. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 0,8% te Trajnim proizvodima za 0,2%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,1%, Kapitalnim proizvodima za 0,6% te Netrajnim proizvodima za 0,5%.
Na godišnjem nivou, u decembru 2020. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Kapitalnim proizvodima za 0,4% te Trajnim proizvodima za 0,6%, dok je pad zabilježen u Energiji za 1,6%, Intermedijarnim proizvodima za 0,5% te Netrajnim proizvodima za 2,7%.