BiH: Cijene industrijskih proizvoda u februaru porasle 0,2%

0
936
Cijene su najviše porasle u grupacijama Intermedijarnih proizvoda osim energije za 2,5%

U februaru 2019. u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Bosni i Hercegovini zabilježile su rast nivoa cijena za 0,2%, dok su u odnosu na februar 2018. više za 1,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su u februaru 2019. u odnosu na prethodni mjesec porasle za 0,4%, a u odnosu na februar 2018. imale su rast od 1,4%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu u februaru 2019. u odnosu na mjesec ranije imale su rast nivoa cijena za 0,1%, a u odnosu na februar 2018. cijene su porasle za 1,1%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u februaru 2019. u odnosu na januar su porasle u Energiji za 0,6%, Intermedijarnim proizvodima za 0,3%, Kapitalnim za 0,4%, dok je pad zabilježen u Trajnim proizvodima za 0,1%, te Netrajnim potrošačkim dobrima za 0,2%.
U februaru ove u odnosu na isti mjesec 2018. proizvođačke cijene više su u Energiji za 3,1%, Intermedijarnim proizvodima za 0,8%, Kapitalnim proizvodima za 1,8% i Netrajnim proizvodima za 0,1%, dok je pad zabilježen u Trajnim potrošačkim dobrima za 0,7%.