BiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u maju pale 0,7%

0
208
Na domaćem tržištu zabilježen je pad za 0,9%, a na stranom tržištu pad za 5%

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Bosni i Hercegovini su u maju 2023. u poređenju sa prethodnim mjesecom pale za 0,7%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine imale rast za 0,7%.
Na domaćem tržištu, u maju 2023. u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su pale za 0,2%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast za 1,7%.
Na ino-tržištu, u maju 2023. u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su pale za 1,2%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine pale za 0,7%.
Prema GIG agregatima, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno) su u maju 2023. u poređenju sa prethodnim mjesecom zabilježile rast nivoa u Netrajnim
proizvodima za 0,2%, dok je pad zabilježen u Energiji i Intermedijarnim proizvodima za 0,9%, Kapitalnim proizvodima za 0,3% te Trajnim proizvodima za 0,1%.
U maju 2023. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, proizvođačke cijene više su u Energiji za 0,2%, Kapitalnim proizvodima za 6,4%, Trajnim potrošačkim dobrima za 11,1% te Netrajnim proizvodima za 12,3%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 4,5%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su u maju 2023. u poređenju sa prethodnim mjesecom zabilježile rast nivoa u Kapitalnim proizvodima za 0,7%, Trajnim proizvodima za 0,2% te Netrajnim proizvodima za 0,3%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,7% te Intermedijarnim proizvodima za 0,1%.
U maju 2023. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u Kapitalnim proizvodima za 6,2%, Trajnim potrošačkim dobrima za 6,4% te Netrajnim proizvodima za 13,7%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,4% te Intermedijarnim proizvodima za 4,3%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na ino-tržištu su u maju 2023. u poređenju sa prethodnim mjesecom bile niže u Energiji za 3,9%, Intermedijarnim proizvodima za 1,5%, Kapitalnim proizvodima za 0,7%, Trajnim proizvodima te Netrajnim proizvodima za 0,1%.
U maju 2023. u poređenju sa istim mjesecom lani proizvođačke cijene industrijskih
proizvoda porasle su u Energiji za 7,7%, Kapitalnim proizvodima za 6,3%, Trajnim proizvodima za 12,9% te Netrajnim proizvodima za 7,7%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 4,7%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.