BiH: Promet distributivne trgovine u četvrtom kvartalu 2019. porastao 1,5%

0
576
Najveći rast prometa ostvaren je u trgovini motociklima, dijelovima i priborom za motocikle

Ukupan desezonirani promet distributivne trgovine u četvrtom kvartalu 2019. godine u BiH ostvario je rast u iznosu od 1,5% u odnosu na treći kvartal 2019.
Rast prometa zabilježen je u trgovini na veliko u iznosu od 1,0% te u trgovini na malo u iznosu od 3,0% dok je u trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima zabilježen pad prometa u iznosu od 3,6%.
Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala u iznosu od 21,9%, dok je najveći pad zabilježen u djelatnosti trgovina motornim vozilima u iznosu od 5,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, ukupan promet distributivne trgovine u BiH u četvrtom kvartalu 2019. ostvario je rast od 4,7% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Rast prometa ostvaren je u trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima za 7,6%, trgovini na veliko za 3,7% te trgovini na malo u iznosu od 5,6%.
Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala u iznosu od 38,1% dok je najveći pad zabilježen u djelatnosti trgovina na veliko uz naknadu ili na osnovu ugovora u iznosu od 7,4%.
U strukturi ostvarenog prometa ukupne trgovine (izvorni, neprilagođeni podaci) u četvrtom kvartalu 2019. godine najveće učešće ostvareno je u trgovini na veliko (55,3%), potom slijede trgovina na malo (38,5%) te trgovina i održavanje motornih vozila i motocikala (6,1%).