BiH: Promet distributivne trgovine u trećem kvartalu porastao 0,5%

0
615
Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti trgovina motociklima od 8,2%

Ukupan desezonirani promet distributivne trgovine u trećem kvartalu 2019. godine u BiH ostvario je rast u iznosu od 0,5% u odnosu na drugi kvartal 2019. godine.
Rad prometa zabilježen je u trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima u iznosu od 0,6% te u trgovini na malo u iznosu od 2,6% dok je u trgovini na veliko zabilježen pad prometa u iznosu od 0,9%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala u iznosu od 8,2%, dok je najveći pad zabilježen u djelatnosti trgovina na veliko uz naknadu ili na osnovu ugovora u iznosu od 15,3%.
Indeks prometa distributivne trgovine u BiH u trećem kvartalu 2019. ostvario je rast od 22,5% u odnosu na baznu (2015) godinu. Rast indeksa prometa ostvaren je u trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima za 45,7%, trgovini na veliko za 18,2% te u trgovini na malo za 26%.
Ukupan promet distributivne trgovine u BiH, kalendarski prilagođen, u trećem kvartalu 2019. godine ostvario je rast od 6,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Rast prometa ostvaren je u trgovini na veliko i malo motornim vozilima i motociklima za 11,5%, trgovini na veliko za 5,8% te trgovini na malo u iznosu od 5,7%.
Najveći rast prometa ostvaren je u djelatnosti trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom u iznosu od 22,4% dok je najveći pad zabilježen u djelatnosti trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala u iznosu od 20,8%.
U strukturi ostvarenog prometa ukupne trgovine (izvorni, neprilagođeni podaci) u trećem kvartalu 2019. godine najveće učešće ostvareno je u trgovini na veliko (55,1%), a slijede trgovina na malo (39,1%) te trgovina i održavanje motornih vozila i motocikala (5,8%).