BiH: Promet trgovine na malo u decembru porastao 0,7%

0
1037
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u Bosni i Hercegovini u decembru 2019. godine, posmatran u tekućim cijenama, porastao je za 0,7% u odnosu na novembar 2019.
Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 1,2%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen neznatan rast prometa u iznosu od 0,04%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo u BiH u decembru 2019. ostvario je rast od 0,9% u odnosu na novembar 2019. Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima u iznosu od 1,5%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa od 1,1%.
Ukupan indeks prometa trgovine na malo u BiH u decembru 2019. ostvario je nominalni rast od 32,3% dok je realni rast iznosio 33% u odnosu na baznu (2015) godinu, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u decembru 2019. ostvario je rast od 4,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima porastao je za 10,4%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 5,6% u odnosu na decembar 2018.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 7,3% u odnosu na decembar 2018. godine. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 9,1% dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao 11,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u decembru 2019. godine ostvario je rast od 35,4% dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 42%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima ostvario je rast od 14,1%.