BiH: Promet trgovine na malo u februaru porastao 4,8%

0
676
Rast prometa u trgovini na malo u oktobru

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u februaru 2022. godine, posmatran u tekućim cijenama, ostvario je rast od 4,8% u odnosu na januar 2022. godine.
Rast prometa ostvaren je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 4,6%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima ostvaren neznatan rast prometa (0,01%).
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u februaru 2022. godine ostvario je rast od 3,1% u odnosu na januar 2022. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 0,2%, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima ostvaren rast prometa u iznosu od 4,0%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u februaru 2022. godine ostvario je nominalni rast od 57,9%, dok je realni rast iznosio 55,6% u odnosu na baznu (2015) godinu, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u februaru 2022. ostvario je rast od 22,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima porastao je 17,1%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 13,4% u odnosu na februar 2021. godine.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 16,7% u odnosu na februar 2021. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 9,8%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 16,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u februaru 2022. ostvario je rast od 46,5%, dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao 70,1%.