BiH: Promet trgovine na malo u januaru porastao 2,5%

0
490
Rast prometa u trgovni na malo u junu

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u Bosni i Hercegovini u januaru 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, ostvario je rast od 2,5% u odnosu na decembar 2019.
Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 1% dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa u iznosu od 2,5%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u januaru 2020. godine ostvario je rast od 2,1% u odnosu na decembar 2019. Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima u iznosu od 0,9%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa u iznosu od 2,1%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u januaru 2020. ostvario je nominalni rast od 35,7% dok je realni rast iznosio 35,9% u odnosu na baznu (2015) godinu.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u januaru 2020. godine ostvario je rast od 36,6% dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 45,3%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima ostvario je rast od 18,5%.