BiH: Promet trgovine na malo u martu oslabio jedan posto

0
890
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u Bosni i Hercegovini je u martu 2019. godine (posmatran u tekućim cijenama) zabilježio pad od 1,0% u odnosu na februar ove godine. Rast prometa ostvaren je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 1,7% dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 1,5%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u martu 2019. godine zabilježio je pad od 0,1% u odnosu na februar 2019. Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 1,8%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa u iznosu od 0,3%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u martu 2019. godine ostvario je nominalni rast od 29,6% dok je realni rast iznosio 28,6% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Na godišnjem nivou, ukupan promet trgovine na malo u BiH (posmatran u tekućim cijenama) u martu 2019. ostvario je rast od 11,7% u odnosu na isti mjesec 2018. Promet prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) porastao je za 10,8%, a promet neprehrambenim proizvodima za 7,4%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 11,7% u odnosu na mart 2018. godine. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 10,3% dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao 11,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH.