BiH: Promet trgovine na malo u martu pao za 2,1%

0
450
Rast prometa u trgovini na malo u oktobru

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u Bosni i Hercegovini u martu 2021. godine, posmatran u tekućim cijenama, zabilježio je pad od 2,1% u odnosu na februar 2021. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 0,5%, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) zabilježen pad prometa od 2,9%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u martu 2021. zabilježio je pad od 2,7% u odnosu na februar 2021. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 1,3%, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa od 3,4%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u martu 2021. godine ostvario je nominalni rast od 25,9%, dok je realni rast iznosio 29,9% u odnosu na baznu (2015) godinu, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, ukupan promet trgovine na malo u BiH (posmatran u tekućim cijenama) u martu 2021. godine ostvario je rast od 4,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 7,6%, dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao 14,9% u odnosu na mart 2020.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 8,3% u odnosu na mart 2020. Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 9,6%, dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao 21,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u martu 2021. godine ostvario je rast od 29,7%, dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao za 43,7%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima ostvario je rast od 5,7%.