BiH: Promet trgovine na malo u novembru porastao za 1,9%

0
518
U februaru najviše su porasle cijene u odjeljku Hrana i bezalkoholni napici za 1,3%

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u novembru 2019. godine, posmatran u tekućim cijenama, zabilježio je rast od 1,9% u odnosu na oktobar 2019.
Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 2,6% dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa u iznosu od 2,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u novembru 2019. zabilježio je rast od 2,0% u odnosu na oktobar 2019. Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 2,6%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa u iznosu od 3,1%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u novembru 2019. ostvario je nominalni rast od 31,2% dok je realni rast iznosio 31,8% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u novembru 2019. ostvario je rast od 2,2% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Promet prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) ostvario je rast od 11,0%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 3,5% u odnosu na novembar 2018.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo ostvario je rast od 4,1% u odnosu na novembar 2018. godine. Promet prehrambenim proizvodima ostvario je rast od 9,9% dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 7,7% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u novembru 2019. godine ostvario je rast od 37,5% dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 40,2%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima ostvario je rast od 9,8%.