BiH: Promet u trgovini na malo u maju porastao za 16,3 posto

0
942
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u Bosni i Hercegovini u maju 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, zabilježio je rast od 16,3% u odnosu na april 2020. godine. Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 10,3% dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa u iznosu od 23,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo u BiH u maju 2020. godine zabilježio je rast od 22,9% u odnosu na april 2020. godine. Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima u iznosu od 10,7%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen rast prometa u iznosu od 35,1%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u maju 2020. godine ostvario je nominalni rast od 5,1% dok je realni rast iznosio 9,9% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u maju 2020. godine zabilježio je pad od 15,6% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 7,7%, dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 7,2% u odnosu na maj 2019.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo zabilježio je pad od 10,7% u odnosu na maj 2019. godine. Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 8,7% dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 3,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u maju 2020. godine ostvario je rast od 20% dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 19,5%. Promet od trgovine na malo motornim gorivima zabilježio je pad od 19,6%.