BiH: Prosječna neto plata u aprilu 985 KM, godišnji rast 4,6%

0
342
Rast prosječne neto plate u Federaciji BiH u martu, na mjesečnom i godišnjem nivou

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata zaposlenih u Bosni i Hercegovini u aprilu 2021. godine iznosila je 985 KM, što je nominalno manje za 0,2% u odnosu na decembar 2020. godine, dok je u poređenju sa aprilom 2020. godine nominalno porasla za 4,6%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše prosječne neto plate bile su kod zaposlenih u finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.613 KM, zatim u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u iznosu od 1.489 KM te u sektoru Informacije i komunikacije u iznos od 1.448 KM.
Najniže prosječne neto plate imali su radnici u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane u iznosu od 578 KM, zatim u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima u iznosu od 662 KM, te u građevinarstvu gdje prosječna neto plata u aprilu iznosila 679 KM.
U BiH je prosječna mjesečna bruto plata u aprilu 2021. godine iznosila 1.527 KM, što je nominalno više za 0,1% u odnosu na decembar 2020. godine, a u poređenju sa aprilom 2020. godine nominalno je viša za 5%.