BiH: Prosječna neto plata u julu 1.262 KM, manja 0,2% u odnosu na juni

0
112
Prosječna bruto plata zaposlenih u BiH u julu 2023. iznosila je 1.944 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata zaposlenih u Bosni i Hercegovini u julu 2023. godine iznosila je 1.262 KM, što je nominalan pad za 0,4%, a realno je manja za 0,2% u odnosu na juni 2023. godine.
Prosječna neto plata za juli 2023. u odnosu na isti mjesec 2022. godine nominalno je viša za 11,3%, a realno je viša za 7%.
Najviše prosječne neto plate u julu u BiH imali su zaposleni u finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.865 KM, zatim u djelatnosti Informacije i komunikacije – 1.846 KM, te u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u iznosu od 1.737 KM.
Najmanje prosječne neto zarade u julu imali su radnici u Djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane u iznosu od 816 KM, te Građevinarstvu – 951 KM.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna bruto plata zaposlenih u julu 2023. godine iznosila je 1.944 KM, što je nominalan pad za 0,5%, a realno je manja za 0,3% u odnosu na juni tekuće godine. Prosječna bruto plata u julu 2023. u odnosu na isti mjesec 2022. godine nominalno je viša za 11,8%, a realno za za 7,5%.