BiH: Prosječna neto plata u martu 907 KM

0
881
Neto plata u FBiH u novembru realno je viša za 2% u odnosu na prethodni mjesec

Prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u BiH za mart 2019. godine iznosila je 907 KM, i nije se mjenjala u odnosu na decembar 2018. godine, dok je u poređenju sa martom 2018. godine nominalno porasla za 4,4 posto.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše neto zarade u martu bile su kod zaposlenih u finansijskoj i djelatnosti osiguranja (1.560 KM), zatim u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (1.424 KM), te u sektoru informacija i komunikacija (1.234 KM).
Najniže neto plate bile su kod zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (563 KM), građevinarstvu (612 KM) te administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (618 KM).
Prosječna bruto plata u BiH za mart 2019. godine iznosila je 1.397 KM, što je nominalno manje za 0,1 posto u odnosu na decembar 2018. godine, a u odnosu na mart 2018. godine nominalno je viša za 3,4 posto.