BiH: Rast prometa industrije u maju za 2,3%, godišnji pad 8,6%

0
212
Na domaćem tržištu zabilјežen je rast za 2,3% a na stranom tržištu za 4,7%

Ukupan promet industrije u Bosni i Hercegovini u maju u poređenju sa aprilom 2023. ostvario je rast od 3,6%. Na domaćem tržištu zabilјežen je rast za 2,3% i na
stranom tržištu zabilјežen je rast od 4,7%.
Na godišnjem nivo, u maju 2023. u poređenju sa istim mjesecom lani, ukupan promet industrije u BiH bilјeži pad za 8,6%. Na domaćem tržištu zabilјežen je pad za 5,4% i na stranom tržištu pad za 11%.
Prema GIG agregatima, u maju 2023. u poređenju sa aprilom ove godine, ukupan
promet Kapitalnih proizvoda veći je za 7,9%, promet Intermedijarnih proizvoda veći je 4,7%, promet Trajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 2,7%, promet
Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 1,0%, dok je promet Energije manji za 16,9%.
Na godišnjem nivou, u maju 2023. u poređenju sa istim mjesecom lani, ukupan promet Kapitalnih proizvoda veći je za 16,8%, promet Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 9,4%, promet Trajnih proizvoda za široku potrošnju veći је za 3,0%, dok je promet Energije mаnji za 40,7%, i promet Intermedijarnih proizvoda manji za 14,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.