BiH – RH: Zajedničko operativno tijelo za obnovu Unske pruge

0
939
Imenovani predstavnici BiH u Zajedničko operativno tijelo za Unsku prugu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, danas je donijelo Odluku o imenovanju članova Zajedničkog operativnog tijela iz Bosne i Hercegovine koji će sa predstavnicima Republike Hrvatske izvršiti detaljnu analizu stanja i izraditi elaborat obnove, modernizacije i stavljanja u promet Unske pruge.
U zajedničko operativno tijelo u ime BiH imenovani su predstavnici državnog i entitetskih ministarstava zaduženih za promet te entitetskih željeznica i bh. željezničke javne korporacije.