BiH skinuta sa EU liste visokorizičnih zemalja za pranje novca i finansiranje terorizma

0
233
BiH od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja

Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svom režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije.
Na snagu je stupila Delegirana uredba Komisije od 7.5.2020. godine, kojom je revidirana lista visokorizičnih trećih zemalja. Revidirana lista je u većoj mjeri usklađena i sa listom FATF-a.
Evropska komisija je prepoznala napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u proteklom razdoblju, te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama Bosna i Hercegovina nema strateške nedostatke u režim sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Komisija će nastaviti pratiti djelotvornu provedbu takvih mjera.
Ministarstvo pravde BiH je kroz svoj rad u proteklih nekoliko godina dalo značajan doprinos jačanju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, posebno kroz ključne izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva BiH i kroz izmjene i dopune Zakona o udruženjima i fondacijama BiH.
“Važno je naglasiti da je zajedno sa EU, Ministarstvo pravde BiH kroz projekat ‘Izgradnja kapaciteta državnih institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici sa civilnim društvom’ (projekat CBGI) uspostavilo e-registar, a sve ovo je u konačnici doprinijelo ispunjavanju uvjeta sa skidanja BiH sa FATF-ove sive liste rizičnih zemalja, a od danas i EU liste”, saopćeno je iz Ministarstva pravde BiH.