BiH skinuta sa sive liste FATF-a

0
1178
Na Plenarnoj sjednici FATF-a u Parizu donesena je odluka da se BiH skine sa FATF 'sive liste'

Na Plenarnoj sjednici FATF-a u Parizu danas je je čedrdeset država jednoglasno odlučilo da se Bosna i Hercegovina ‘delistira’, tj. skine sa FATF ‘sive liste’.
Zaključeno je da je Bosna i Hercegovina otklonila nedostatke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa FATF preporukama, zbog čega su stvoreni uslovi da se BiH skine sa ‘sive liste’ i da se stavi u redovan režim izvještavanja.
Koristi za BiH zbog skidanja sa FATF ‘sive liste’ su višestruke. Skidanjem BiH sa FATF ‘sive liste’ prestaju i uzroci za probleme sa kojima se susreću poslovni subjekti iz BiH u svakodnevnom poslovanju, kao i za probleme sa kojima se susreću bh. građani prilikom obavljanja finansijskih transakcija sa inozemstvom.
Ipak, realizacijom Akcionog plana i skidanjem sa ‘sive liste’ FATF-a posao BiH nije završen, te smo opredijeljeni da se i dalje kontinuirano borimo protiv finansiranja terorizma i da radimo na sprečavanju svih oblika pranja novca, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.