BiH – Slovenija: Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti sporta

0
892
Ministri Osmanović i Pikalo potpisali u Ljubljani Memorandum o saradnji u oblasti sporta

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i ministar obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije Jernej Pikalo potpisali su u Ljubljani Memorandum o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Slovenije s ciljem razvijanja i unapređenja saradnje u oblasti sporta između ove dvije države.
Memorandumom je predviđena saradnja između državnih tijela odgovornih za područje sporta dvije zemlje kroz konkretne aktivnosti i razmjenu iskustava. Predviđena je saradnja sportskih udruženja/saveza dvije države u oblasti različitih sportskih disciplina vrhunskog sporta kroz učešće u zajedničkoj obuci, turnirima i tradicionalnim sportskim manifestacijama, kao i razmjena srodnih sportskih disciplina i osoblja (treneri, menadžeri, agenti, medicinsko ili para-medicinsko osoblje), podsticanje učešća stručnjaka na sportskim seminarima, simpozijima i konferencijama u organizaciji obje strane koji su od zajedničkog interesa, te organizacija bilateralnih sportskih okupljanja s ciljem razmjenu iskustva, kao i konsultacije na rekonstrukciji, popravci i održavanju sportskih objekata.
Obje strane saglasne su u podsticanju i jačanju sportskih odnosa i saradnju s ciljem popularizacije Olimpijskih načela, osobito u području tolerancije, fair playa, korupcije i integriteta sporta.
Bosna i Hercegovina i Republika Slovenija posebno podržavaju saradnju i zajedničke korake u borbi protiv dopinga u sportu prema WADA Cod i međunarodnim standardima.
Potpisani memorandum odnosi se na pet godina,a trebalo bi da omogući bolju saradnju dvije zemlje u oblasti sporta.
Ministar Osmanović u Sloveniji boravi u okviru posjete delegacije Ministarstva civilnih poslova BiH Ministarstvu obrazovanja, nauke i sporta Slovenije.