BiH traži odgodu primjene sporazuma o smanjenju cijena roaminga u regionu do kraja 2019.

0
796
Potpuno ukidanje rominga na Zapadnom Balkanu od jula 2021.

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o učešću Bosne i Hercegovine u Regionalnom sporazumu o smanjenju cijene roaminga za zemlje Zapadnog Balkana.
Zaključeno je da će BiH potpisati ovaj sporazum početkom aprila na Digitalnom samitu u Beogradu. Bosna i Hercegovina će zatražiti da se početak njegove primjene prolongira do 31.12.2019. godine.
Dugoročno gledano, ovaj sporazum će omogućiti jačanje telekomunikacijskog tržišta u BiH, zaštitu potrošača, bolju konkurentnost i transparentnost elektronskih komunikacija, nastavak unapređenja i saradnje u vezi s daljnjim snižavanjem cijena usluga roaminga u regionu, na osnovu jednakosti i uzajamne dobrobiti, povećanje tržišnog takmičenja i smanjenje cijena roaminga za korisnike.