BiH traži pomoć WHO za zdravstveno zbrinjavanje migranata

0
1096
Osmanović-Jakab: U saradnji sa WHO tražiti rješenja za zdravstveno zbrinjavanje migranata

U okviru ministarskog stastanka zemalja Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope održanog u Tel Avivu, delegacija Bosne i Hercegovine koju predvodi ministar civilnih poslova Adil Osmanović razgovarala je sa direktoricom Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu Zsuzsannom Jakab o zbrinjavanju migranata u BiH.
Ministar Osmanović rekao je da se Bosna i Hercegovina trenutno suoačava sa velikim izazovima uzrokovanim svakodnevnim pristizanjem velikog broja migranata iz ratom razorenih država sa sjevera Afrike i Bliskog Istoka, koji na putu ka zemljama Evropske unije sve više koriste BiH kao tranzitnu državu. Osmanović je istakao da se sve veći broj zdravstvenih ustanova obraća Ministarstvu civilnih poslova BiH za pomoć i finansijsku podršku.
”U posebno teškoj situaciji nalaze se domovi zdravlja Bihać i Mostar, imajući u vidu sve veći broj migranata smještenih u privremenim migrantskim centrima, kao i činjenicu da domovi zdravlja ne raspolažu sa dodatnim finansijskim sredstvima, za pružanje medicinske pomoći migrantima, osim onih planiranih za redovno poslovanje domova zdravlja. Medicinski timovi zdravstvenih ustanova svakodnevno pružaju medicinsku pomoć licima smještenim u privremenim migrantskim centrima. Također, redovno se vrši deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija prostora u kojim su migranti smješteni, kontejnera za tuširanje i eko – mobilnih toaleta”, rekao je minister Osmanović.
Ministarstvo civilnih poslova BiH obavijestilo je UN organizacije sa sjedištem u Bosni i Hercegovini (Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF i Populacijski fond UN-a) o teškoj situaciji sa kojom se zdravstveni sistem suočava, te zatražilo pomoć i podršku u nastojanjima da se zaštiti zdravlje svih građana koji se svakodnevno obraćaju za medicinsku pomoć.
Direktorica Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Zsuzsanna Jakab najavila je da će u BiH od 22. do 24. jula boraviti eksperti Svjetske zdravstvene organizacije za migracijsko zdravlje koji ce obići lokacije gdje se nalaze migranti, sagledati situaciju i dati preporuke za dalje djelovanje. Dokument Svjetske zdravstvene organizacije koristiće se za traženje pomoći drugih međunarodnih organizacija u pružanju zdravstvene zaštite migrantima, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.