BiH u 2018. očekuje ekonomski rast od 3,6 posto

Prema Informaciji DEP-a o perspektivama BiH u 2018. se očekuje realni rast bruto investicija od 9,2 posto

0
4622
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je upoznato je s Informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – april 2017. godine u kojoj se navodi da je ekonomski rast praćen snažnim realnim rastom robnog izvoza od 13,5 posto, uz skroman rast finalne potrošnje i neznatno povećanje investicija.
Osnovne karakteristike vanjskotrgovinske razmjene u BiH u periodu januar – april 2017. godine su dvocifrena nominalna povećanja izvoza i uvoza, blagi rast deficita u nominalnom smislu i poboljšanje pokrivenosti uvoza izvozom.
Kao i prethodnog mjeseca, broj zaposlenih u martu 2017. godine nastavio se uvećavati po stopi od 4,4 posto na godišnjem nivou i iznosio je 750,5 hiljada. Uz smanjenje broja nezaposlenih, administrativna stopa nezaposlenosti u BiH je niža u poređenju s martom 2016. godine i iznosi 40,1 posto.
I u prošloj godini zabilježen je ekonomski rast u BiH, a glavni nosioci rasta bili su izvoz i finalna potrošnja, dok su investicije stagnirale, navodi se u Godišnjem izvještaju Direkcije za ekonomsko planiranje o ekonomskim trendovima u BiH za 2016. godinu, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH.
Prema Informaciji, u prošloj godini u BiH registrirano je povećanje fizičkog obima industrijske proizvodnje od 4,3 posto, a ostvareni rast bio je praćen i povećanjem broja zaposlenih osoba u ovoj grani za 2,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Prosječan broj zaposlenih osoba u BiH u 2016. godini se nastavio uvećavati i iznosio je 728,6 hiljada i veći je za 2,2 posto na godišnjem nivou.
Ukupno je prikupljeno prihoda u iznosu 13,2 milijarde KM, što je za pet posto više nego u prethodnoj godini. Više od polovine tog iznosa prikupila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH, i to 6,6 milijardi KM, a ostatak su prikupile entitetske poreske uprave.
Depoziti su na kraju godine iznosili 17,52 mlrd. KM, što je povećanje za 7,4 posto.
BiH je u prošloj godini ostvarila ukupni robni izvoz od 9,5 milijardi KM, što predstavlja nominalno povećanje od 4,8 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Prema Informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje o perspektivama za Bosnu i Hercegovinu 2018. – 2020. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH, ekonomske aktivnosti u 2018. godini u našoj zemlji trebale bi porasti za 3,6 posto, dok se očekuje realni rast bruto investicija od 9,2 posto. U 2019. godini očekuje se ekonomski rast od 3,8 posto, odnosno od 4,1 posto u 2020. godini.

Srbija će BiH isplatiti 553.300 USD za korištenje Ambasade u Ankari

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o provedbi Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ i realizaciji zaključka Vijeća ministara BiH, koja se odnosi na naplatu obaveza od Republike Srbije za korištenje objekta Ambasade bivše SFRJ u Ankari, koji je pripao BiH u procesu sukcesije, za period od 1. januara 2012. do 31. decembra 2016. godine.
Riječ je o 553.300 američkih dolara koje će Republika Srbija isplatiti BiH za korištenje zgrade Ambasade bivše SFRJ u Ankari u tri jednake rate u skladu s Provedbenim protokolom koji su dvije države zaključile krajem maja 2017. godine.