BiH u 2019. posjetilo 1,64 miliona turista, godišnji rast 12%

0
933
Na mjesečnom nivou broj turista u BiH u januaru je porastao za 21,7 posto

Bosnu i Hercegovinu je u 2019. godini ukupno posjetilo 1.640.717 turista, što je na godišnjem nivou porast od 12% više, a ostvareno je i 3.371.322 noćenja, što je više za 10,9% u odnosu na 2018. godinu.
Broj noćenja domaćih turista viši je za 8,9%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 11,7% u odnosu na 2018. godinu. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 28,2% dok je 71,8% učešće stranih turista, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (13,0%), Srbije (8,4%), Saudijske Arabije (6,5%), Slovenije (5,3%), Kine i Njemačke (sa po 5,0%), Italije (4,9%), Turske (4,6%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (3,9%), Poljske (3,7%) i SAD (3,0%), što je ukupno 63,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 36,7% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Malta sa 4,7 noći, Kuvajt sa 3,4 noći, Irska sa 3,2 noći, Iran sa 3,1 noći i Island sa 3,0 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,3%.