BiH u aprilu posjetilo 140 hiljada turista, godišnji rast 10,3 posto

0
99
Najviše stranih turista bilo je iz Turske, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Kine

Bosnu i Hercegovinu je u aprilu 2024. posjetilo 140.139 turista (stranih 99.879 i domaćih gostiju 40.260), što je više za 38,2 posto u odnosu na mart ove godine i za 10,3 posto više u odnosu na april 2023. godine.
Najviše stranih turista u aprilu bilo je iz Turske (16.523), Srbije (14.632), Hrvatske (13.762), Slovenije (7.961) i Kine (4.849)…
Turisti su u aprilu ostvarili 280.667 noćenja, što je više za 30% u odnosu na mart 2024. i za 10,7% više u odnosu na april 2023. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 29,4%, dok je 70,6% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista veći je za 11,8% u odnosu na mart 2024. i veći za 16,5% u odnosu na april 2023. godine. Broj noćenja stranih turista veći je za 39,5% u odnosu na mart 2024. i veći za 8,4% u odnosu na april 2023. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u aprilu 2024. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (16,6%), Srbije (14,4%), Turske (11,4%), Slovenije (8,1%), Njemačke i Italije (po (4%) i SAD (3,8%) što je ukupno 62,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 37,7% noćenja.
Neto stopa iskorištenosti soba u aprilu 2024. iznosila je 31,2%, a stalnih kreveta 22,2%, dok je u aprilu 2023. stopa iskorištenosti soba iznosila 28%, a stalnih kreveta 20,6%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,9%.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu su turisti iz Novog Zelanda sa 3,8 noćenja, Katara sa 3,7 noćenja, Irska i Ukrajina sa po 3,4 noćenja i Malta i Egipat sa po 3,3 noćenja u prosjeku, podaci su Agencije za statistiku BiH.