BiH u CIE najmanje zadužena država, javni dug se smanjuje

0
850
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Informaciju o fiskalnoj održivosti za Bosnu i Hercegovinu, koju je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP BiH).
Prema Informaciji DEP-a, Bosna i Hercegovina spada u umjereno zadužene zemlje čiji je projektovani dug sektora opšte vlade BiH na kraju 2017. godine iznosio 38 posto BDP-a.
U poređenju sa drugim državama centralne i istočne Evrope, BiH je najmanje zadužena država čiji dug ima tendenciju opadanja. Na kraju 2017. godine manji je za 7,4 posto u odnosu na godinu ranije. Veći dio javnog duga (66%) odnosi se na povoljno vanjsko zaduživanje kod međunarodnih kreditora, dok 34% čini unutrašnji dug.
Pozitivna je i činjenica da BiH od 2015. godine bilježi budžetske suficite.