BiH: U decembru bilo 830.383 zaposlenih, a nezaposlenih 401.846

0
1128
Stopa registrirane nezaposlenosti u FBiH u oktobru iznosila je 36,5%, a za žene 44,1%

U decembru 2019. godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 830.383, a od toga 359.564 žena. U odnosu na novembar 2019. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u decembru 2019. u odnosu na novembar 2019. godine se povećao za 0,1%, a broj registrovanih nezaposlenih žena u decembru 2019. godine u odnosu na novembar 2019. godine se nije značajno mijenjao.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2019. broj registriranih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 401.846.
Na godišnjem nivou, u decembru 2019. u odnosu na isti mjesec 2018. godine, došlo je do pada nezaposlenosti od 7%, odnosno broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 33.380.
Prema kvalifikacionoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 132.406, zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom 116.169 i nekvalifikovane osobe 113.679. Najmanje nezaposlenih je kod osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 6.439, a slijede ih polukvalifikovane osobe 7.587.
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 56,7% ili 233.209 osoba. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom 73.971, nekvalificiranih NK 65.937 i sa VKV i KV kvalifikacijom 60.987 osoba ženskog spola.