BiH: U decembru bilo oko 835 hiljada zaposlenih i 376 hiljada nezaposlenih

0
515
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

U Bosni i Hercegovini je u decembru 2021. godine bilo 834.796 zaposlenih osoba, a od toga je 366.063 žena. U odnosu na novembar 2021. broj zaposlenih osoba se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2021. je bilo 375.804 registriranih nezaposlenih osoba, a od toga 216.609 žena. Broj nezaposlenih se u odnosu na novembar 2021. godine smanjio za 0,6% (broj nezaposlenih muškaraca se smanjio za 0,6%, a žena 0,6%). U poređenju sa decembrom 2020. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 9,1% (kod muškaraca za -10,6%, a kod žena za -8,1%).
Prema kvalifikacionoj strukturi najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom 119.683, zatim sa srednjom stručnom spremom 107.891 i nekvalifikovane osobe 101.850. Kao nezaposleni vodi se najmanji broj polukvalifikovanih osoba 6.018 te sa višim obrazovanjem (VŠS) 6.671.
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57,6% ili u apsolutnom iznosu 216.609 osoba ženskoga spola. Kod žena najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom 69.194, zatim nekvalifikovanih 59.741 i sa VKV i KV kvalifikacijom 56.375.