BiH u EU programu jedinstvenog tržišta

0
132
Održana 2. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog međunarodnog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju BiH u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta (Single Market Programme).
Vijeće EU i Evropski parlament donijeli su u aprilu prošle godine Program EU za jedinstveno tržište za razdoblje 2021. – 2027. godine, ukupno vrijedan oko 4,2 milijarde eura.
Jedan od šest stupova ovog programa predstavlja nastavak programa EU za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (COSME) za razdoblje 2014. – 2020. godine, u kojem je sudjelovala i Bosna i Hercegovina.
BiH će za sedam godina sudjelovanja u ovom program na ime ulazne karte osigurati 607.922 eura, s tim da će se doprinosi plaćati na godišnjem nivou, uz mogućnost osiguranja dijela novca iz IPA sredstava.