BiH: U januaru industrijska proizvodnja porasla 4,3%

0
442
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

Ukupna industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u januaru ove godine bilježi rast od 4,3% u odnosu na decembar 2019. godine, a u odnosu na januar prošle godine porasla je za 2,8%, preliminarni su podaci Agencije za statistiku BiH.
Prema GIG agregatima, proizvodnja kapitalnih proizvoda u januaru 2019. u odosu na decembar 2019. veća je za 8,9%, proizvodnja intermedijarnih proizvoda veća je za 7,8%, trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 4,7%, energije veća za 3%, a proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 1%.
Na godišnjem nivou, u januaru ove u odnosu na isti mjesec 2019. godine, proizvodnja energije veća je za 10,1%, intermedijarnih proizvoda veća je za 5%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 2,2%, kapitalnih proizvoda manja za 5,7%, a proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 19,1%.