BiH u januaru posjetilo 66.450 turista

0
1172
Izvor: Agencija za statistiku BiH

Bosnu i Hercegovinu je u januaru ove godine posjetilo 66.450 turista, što je za 23,5 posto manje u odnosu na decembar 2018., odnosno za 3,6 posto više u odnosu na januar 2018. godine.
Turisti su u januaru 2019. ostvarili 155.204 noćenja, što je za 8,3 posto manje u odnosu na decembar 2018. i za 4,7 posto više u odnosu na januar 2018. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 35,0% dok je 65,0% učešće stranih turista, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 17,6% u odnosu na decembar 2018. i veći za 3,5% u odnosu na januar 2018. godine. I broj noćenja stranih turista smanjen je za 2,3% u odnosu na decembar 2018., dok je za 5,4% viši u odnosu na januar 2018. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u januaru 2019. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (37,9%), Srbije (15,8%), Slovenije (5,9%), Crne Gore (4,4%) Turske (3,8%) i Italije (3,2%) što je ukupno 71,0%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 29,0% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH, na prvom mjestu je Estonija sa prosječnim zadržavanjem od 3,7 noći, Brazil sa 3,5 noći, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati sa po 3,4 noći i Kuvajt sa 3,3 noći.
Turistima je u januaru 2019. u BiH bilo na raspolaganju 18.495 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 1,4% manje u odnosu na januar 2018. i 39.873 raspoloživa kreveta što je više za 1,1% u odnosu na isti mjesec 2018. godine.
U januaru 2019. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 16.564 sobe i apartman što je za 0,7% manje u odnosu na januar 2018. i 34.485 kreveta što je za 2,3% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u januaru 2019. iznosila je 13,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,9%.