BiH u januaru posjetilo 88 hiljada turista, godišnji rast 14,7%

0
623
Strani turisti su u oktobru ove godine ostvarili 165.840 noćenja

Bosnu i Hercegovinu je u januaru 2023. posjetilo 88.044 turista, što je manje za 14,4 posto u odnosu na decembar 2022. i za 14,7 posto više u odnosu na januar 2022. godine.
Turisti su u januaru ove godine ostvarili 208.272 noćenja, što je više za 2,2% u odnosu na decembar 2022. i za 12,6% više u odnosu na januar 2022. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 35,5% dok je 64,5% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 12,3% u odnosu na decembar 2022. i manji za 1,1% u odnosu na januar 2022. godine. Broj noćenja stranih turista je viši za 12,5% u odnosu na decembar 2022. i za 21,8% viši u odnosu na januar 2022. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u januaru 2023. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (35,5%), Srbije (20,4%), Slovenije (6,3%), Crne Gore (6,2%), Turske (4,9%) i Njemačke (3,0%) što je ukupno 76,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 23,7% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Kuvajt sa prosječnim zadržavanjem od 4,1 noći, zatim Novi Zeland sa 3,9 noći, Južnoafrička Republika sa 3,8 noći, Češka sa 3,4 noći te Latvija i Makedonija sa po 3,1 noći.
Turistima je u januaru 2023. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 18.088 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 3,3% više u odnosu na januar 2022. i 39.873 raspoloživa kreveta što je više za 5,2% u odnosu na isti mjesec 2022. godine.
U januaru 2023. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 16.788 soba i apartmana što je za 4,5% više u odnosu na januar 2022. i 35.696 kreveta što je za 6,7% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti soba u januaru 2023. iznosila je 23,5%, a stalnih kreveta 18%, dok je u januaru 2022. stopa iskorištenosti soba iznosila 20,7%, a stalnih kreveta 17%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,3%, podaci su Agencije za statistiku BiH.