BiH: U julu bilo 819.857 zaposlenih, a nezaposlenih 395.383

0
274
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo

U julu 2021. godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 819.857, a od toga je 355.131 žena. U odnosu na juni 2021. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,3%.
U julu 2021. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 395.383, a od toga je 227.778 žena, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Broj registriranih nezaposlenih osoba se u odnosu na juni 2021. godine povećao za 0,4% (broj muškaraca je ostao isti, a žena se povećao za 0,7%). U poređenju na juli 2020. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 7,2% (broj muškaraca se smanjio za 8,2%, a žena za 6,5%).