BiH: U junu bilo 839.531 zaposlenih, a nezaposlenih 359.607

0
813
Malo i srednje poduzetništvo je pokretačka snaga razvoja privrede Federacije BiH

U Bosni i Hercegovini je u junu 2022. godine bilo ukupno 839.531 zaposlenih, a od toga 372.522 žena. U odnosu na maj ove godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4%.
U junu je bilo najviše zaposlenih u prerađivačkoj industriji, ukupno 170.417 (od toga 65.534 žena) i trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala – ukupno 153.419 (žena: 79.625).
Najmanje je bilo zaposlenih u poslovanju nekretninama – ukupno 3.261, od toga 1.174 žena.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u junu 2022. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 359.607, a od toga 208.006 žena. Broj registriranih nezaposlenih se u odnosu na maj ove godine smanjio za 0,3% (muškaraca za 0,3%, a žena za 0,2%). U poređenju sa junom 2021. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 8,7% (muškaraca za -9,6%, a žena za -8,0%).