BiH u junu posjetilo 26.542 turista, 552,7% više u odnosu na maj

0
654
U odnosu na juni lani, broj turista u BiH u junu ove godine manji je za 85,2%

U Bosni i Hercegovini je u junu 2020. bilo 26.542 turista, što je porast za 552,7% u odnosu na maj ove godine: Međutim, u usporedbi sa podacima iz juna 2019. godine broj turista u BiH je manji za 85,2%, što je uglavnom posljedica aktuelnih dešavanja sa pandemijom koronavirusa (Covid-19).
Turisti su u junu ostvarili 55.051 noćenje, što je porast od 301,5% u odnosu na maj 2020. ali i 84,3% manje u odnosu na juni prošle godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 75,5%, dok je 24,5% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista viši je za 245,3% u odnosu na maj 2020. i manji za 60,3% u odnosu na juni 2019. godine. Broj noćenja stranih turista viši je za 706,6% u odnosu na maj 2020. i za 94,5% manji u odnosu na juni 2019. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Turisti su u junu ostvarili 55.051 noćenje, rast za 301,5% u odnosu na maj

U strukturi noćenja stranih turista u junu 2020. najviše noćenja u BiH ostvarili su turisti iz Srbije sa (46,1%), Hrvatske (21,3%), Njemačke (4,4%), Crne Gore (3,8%), Slovenije (3,0%), Mađarske (2,5%) i Saudijske Arabije (2,3%) što je ukupno 83,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 16,6% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su gosti iz Saudijske Arabije sa prosječnim zadržavanjem 14,2 noći, zatim Mađarske sa 11,5 noći, Australije sa 6,9 noći, Brazila sa 5,8 noći i Slovačke sa 5,2 noći.
Turistima je u junu 2020. u BiH bilo na raspolaganju 15.766, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 24,6% manje u odnosu na april 2019. i 33.486 raspoloživa kreveta što je manje za 25,8% u odnosu na isti mjesec 2019. godine.
U junu 2020. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 14.379 soba i apartmana što je za 21,2% manje u odnosu na juni 2019. i 29.128 kreveta što je za 22,4% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u junu 2020. iznosila je 5,4%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 86,9%.