BiH: U maju bilo 855.640 zaposlenih, a nezaposlenih 344.952

0
170

Broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini u maju 2023. godine iznosio je 855.640, a od toga je 386.668 žena. U odnosu na april ove godine broj zaposlenih se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao za 0,3%.
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji – 170.436 (žena 66.439), zatim u trgovini na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala – 156.935 (žena 82.917), dok je najmanje zaposlenih bilo u poslovanju nekretninama – 3.539 (žena 1.418).
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u maju 2023. broj registrovanih nezaposlenih osoba iznosio je 344.952, a od toga 201.568 žena.
Broj nezaposlenih se u odnosu na april 2023. godine smanjio za 1,3% (muškaraca manje za 1,7%, a žena za – 1,0%). U poređenju sa majem 2022. godine broj registrovanih nezaposlenih se smanjio za 4,3% (muškaraca -5,7%, a žena -3,3%).
Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom (109.325), zatim slijede nekvalifikovane osobe (99.448) i osobe sa srednjom stručnom spremom (97.058).
Kao nezaposleni vodi se najmanji broj polukvalifikovanih osoba (5.377), te osobe višeg obrazovanja (5.540).
Udio ženske populacije u registrovanim nezaposlenima iznosi 58,4% ili u apsolutnom iznosu 201.568 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom (63.457), nekvalifikovanih (59.168) i sa VKV i KV kvalifikacijom (52.488).