BiH u maju posjetilo blizu 153 hiljade turista

0
1003
Samo u aprilu BiH je posjetilo 35.328 turista, manje za 15,8% u odnosu na mart

U Bosni i Hercegovini je u maju 2019. boravilo 152.746 turista, što je za 5,5 posto više u odnosu na april ove godine, odnosno za 1,7 posto više u odnosu na maj 2018.
Turisti su u maju 2019. ostvarili 286.458 noćenja, što je za 0,2 posto manje nego u aprilu ove godine, odnosno za 0,2 posto manje nego u maju prošle godine.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 27,7% a 72,3% stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 1,9% u odnosu na april 2019. i manji za 12,8% u odnosu na maj 2018. godine, dok je broj noćenja stranih turista viši za 0,4% u odnosu na april 2019. i za 5,6% viši u odnosu na maj 2018. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u maju 2019. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (9,3%), Hrvatske (9,1%), Kine (8,3%), Njemačke (6,4%) Slovenije (6,0%), Italije (5,5%), Francuske (4,7%) te Južne Koreje i Poljske sa po (4,1%) što je ukupno 57,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 42,5% noćenja.
Po dužini boravka stranih turista u BiH prednjače gosti iz Južnoafričke Republike sa prosječnim zadržavanjem od 3,7 noći, zatim Irci sa 3,5 noći, te turisti iz Ukrajine sa 3,4 noći, Omana sa 3,3 noći, Estonije i Kuvajta sa po 2,8 noći.
Turistima je u maju 2019. u BiH bilo na raspolaganju 20.562, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 3,2% više u odnosu na maj 2018. i 44.246 raspoloživa kreveta što je više za 4,8% u odnosu na isti mjesec 2018. godine.
U maju 2019. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 18.069 soba i apartmana što je za 4,5% više u odnosu na maj 2018. i 37.189 kreveta što je za 6,4% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u aprilu 2019. iznosila je 22,3%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,1%.