BiH u maju posjetilo blizu 165 hiljada turista, godišnji rast 16,6%

0
349
U Bosni i Hercegovini u junu najduže boravili turisti iz Albanije, Kuvajta, Danske, Katara...

Turisti su u Bosni i Hercegovini u maju 2023. ostvarili 164.625 posjeta, što je više za 31,3% u odnosu na april 2023. i za 16,6% više u odnosu na maj 2022. godine.
Turisti su u maju ostvarili i 325.582 noćenja, što je više za 30,1% u odnosu na april
2023. i za 11,1% više u odnosu na maj 2022. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 33,5% dok je 66,5% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 6,1% u odnosu na april 2023. i za 8% manji u odnosu na maj 2022. godine. Broj noćenja stranih turista je viši za 20,3% u odnosu na april 2023. i za 23,9% viši u odnosu na maj 2022. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u maju 2023. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (14,1%), Hrvatske i Turske sa po (8,5%), Slovenije (7,5%), Njemačke (5,6%), SAD (3,8%), Holandije (3,3%) te Austrije (3,2%), što je ukupno 60,6%. Turisti
iz ostalih zemalja ostvarili su 39,4% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je Kuvajt sa 4,3 noći, Irska 3,8, Malta i Katar sa 3,6 noći i Iran sa 3,2 noći, te Albanija prosječnim zadržavanjem od 3 noći.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Turistima je u maju 2023. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 19.530 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je više za 0,2% u odnosu na maj 2022. i 43.139 raspoloživih kreveta što je više za 1,1% u odnosu na isti mjesec 2022. godine.
U maju 2023. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.823 sobe i apartmana što je za 1% više u odnosu na maj 2022. i 37.682 kreveta što je za 2,3% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti soba u maju 2023. iznosila je 34,9%, a stalnih kreveta 26,5%, dok je u maju 2022. stopa iskorištenosti soba iznosila 33,1%, a stalnih kreveta 24,4%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,9%, podaci su Agencije za statistiku BiH.