BiH: U martu bilo 398.504 nezaposlenih,a zaposlenih 830.421

0
406
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

U martu 2020. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 398.504, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Ako se 2018. kao bazna godina (registriranih nezaposlenih bilo 466.330) i uporedi mart 2020. sa martom 2019. godine (423.419 nezaposlenih), evidentan je pad nezaposlenosti od 5,3 indeksnih poena ili u apsolutnom iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 24.915.
Ako poredimo registrirane nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom (127.618), zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom (113.220) i nekvalifikovane osobe (109.972). Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja – VŠS (6.634), a slijede ih polukvalifikovane osobe (7.096).
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 56,9% ili u apsolutnom iznosu 227.106 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom 72.322, nekvalificiranih NK 64.140 i sa VKV i KV kvalifikacijom 58.974 osoba ženskog spola.
Broj zaposlenih u martu 2020. godine u BiH iznosio je 830.421, a od toga je bilo 359.846 žena. U odnosu na februar ove godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,2%, a broj zaposlenih žena se, također, smanjio za 0,3%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u martu 2020. u odnosu na februar ove godine se smanjio za 1,1%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se smanjio za 0,8%.