BiH: U novembru bilo 354.700 nezaposlenih, od toga je 58,1% žena

0
245
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

Broj registriranih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini u novembru 2022. godine iznosio je 354.700, a od toga je 206.099 žena.
Broj nezaposlenih se u odnosu na oktobar 2022. godine smanjio za 0,7% (muškaraca za 0,9%, a žena za 0,6%). U poređenju sa novembrom 2021. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 6,2% (muškaraca za 7,2%, a žena za 5,4%).
Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom 113.147, zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom 101.669 i nekvalifikovane osobe 98.991.
Najmanji broj nezaposlenih su polukvalifikovane osobe 5.489, te osobe višeg obrazovanja 5.945.
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 58,1% ili u apsolutnom iznosu 206.099 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom 65.919, nekvalifikovanih 58.818 i sa VKV i KV kvalifikacijom 53.664 osoba ženskog spola, podaci su Agencije za statistiku BiH.