BiH: U novembru bilo 831 hiljada zaposlenih, broj nezaposlenih manji za 7,1%

0
516
Prema projekcijama DEP-a, prosječna plate u BiH ove godine imat će rast od 3,3 posto

U novembru 2019. godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 831.126, a od toga 359.192 žena. U odnosu na oktobar 2019. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,1%, a broj zaposlenih žena se, također, povećao za 0,3%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u novembru 2019. godine u odnosu na oktobar 2019. godine se nije značajno mijenjao, a broj registrovanih nezaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2019. godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 401.359. U odnosu na novembar 2018. godine pad nezaposlenosti iznosio je 7,1%, odnosno broj osoba koje se vode kao nezaposlene smanjio se za 33.999.