BiH: U novembru bilo 847 hiljada zaposlenih

0
179
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo

U novembru 2022. godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 846.912, a od toga 379.275 žena. U odnosu na oktobar prošle godine (ukupno 846.375, a žena 378.276), broj zaposlenih se povećao za 0,1%, dok se broj zaposlenih žena povećao za 0,3%.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji (ukupno 170.883; žena 66.097) i trgovini na veliko i malo; popravak
motornih vozila i motocikala (153.268; žena 80.330), dok je najmanje zaposlenih bilo u poslovanju nekretninama (3.073; žena 1.165).