BiH u novembru posjetilo 96,5 hiljada turista

0
624
Strani turisti su u oktobru ove godine ostvarili 165.840 noćenja

Bosnu i Hercegovinu je u novembru 2022. posjetilo 96.491 turista, što je manje za 32,8% u odnosu na mjesec ranije i za 39,8% više u odnosu na novembar 2021. godine. Turisti su u novembru lani ostvarili 201.880 noćenjа, što je manje za 31,1% u odnosu na mjesec ranije i za 34% više u odnosu na novembar 2021. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 40,9%, dok je 59,1% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 26,8% u odnosu na oktobar 2022. i viši za 17,6% u odnosu na novembar 2021. godine. Broj noćenja stranih turista manji je za 33,7% u odnosu na oktobar 2022. i za 48,2% viši u odnosu na novembar 2021. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u novembru 2022. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (24,3%), Srbije(14,7%), Slovenije (8,3%), Turske (6,4%), Njemačke (4,0%), Crne Gore (3,4%), SAD (2,9%) i Italije(2,8%) što je ukupno 66,8. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 33,2% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Iran sa prosječnim zadržavanjem od 9,2 noći, Egipat sa 6,1 noći, Finska sa 5,4 noći, Brazil sa 4,8 noći, Malta, Indija i Japan sa po 4,4 noći, te Kanada sa 4,3 noći.
Turistima je u novembru 2022. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 18.424 sobe, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 6,8% više u odnosu na novembar 2021. i 39.899 raspoloživa kreveta što je više za 6,9 % u odnosu na isti mjesec 2021. godine.
U novembru 2022. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 16.906 soba i apartmana što je za 6,5 % više u odnosu na novembar 2021. i 35.226 kreveta što je za 6,7 % više u odnosu na isti mjesec
prethodne godine., saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Neto stopa iskorištenosti soba u novembru 2022. iznosila je 25,6%, a stalnih kreveta 18,1%, dok je u novembru 2021. stopa iskorištenosti soba iznosila 21,1%, a stalnih kreveta 14,4%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,5%.