BiH: U oktobru bilo 826.286 zaposlenih, za 0,5% manje nezaposlenih

0
471

U oktobru 2021. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 826.286, a od toga je 361.285 žena.
U odnosu na septembar 2021. godine broj zaposlenih osoba se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji 167.642 (od toga je 63.694 žena, te u trgovini na veliko i malo i u djelatnosti popravak motornih vozila i motocikala gdje je ukupno bilo 149.332 zaposlenih, a od toga 75.911 je žena.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2021. godine broj registriranih nezaposlenih osoba iznosio je 382.348, a od toga je 220.031 žena.
Broj registriranih nezaposlenih (382.348) se u odnosu na septembar 2021. godine smanjio za 0,5% (broj muškaraca se smanjio za 0,6%, a žena se smanjio za 0,4%). U poređenju sa oktobrom 2020. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 7,7% (broj muškaraca se smanjio za 9%, a žena za 6,8%).