BiH u prva četiri mjeseca posjetilo blizu 382 hiljade turista

0
1488
Samo u aprilu BiH je posjetilo 35.328 turista, manje za 15,8% u odnosu na mart

Bosnu i Hercegovinu je u prva četiri ovogodišnja mjeseca posjetilo 381.896 turista, što je za 10,5 posto više u odnosu na isti period 2018. godine. U isto vrijeme, turisti su ostvarili i 818.852 noćenja, što je više za 12,4 posto u odnosu na prva četiri mjeseca lani.
Broj noćenja domaćih turista u periodu januar – april 2019. viši je za 10,3%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 13,4% u odnosu na isti period 2018. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 31,7% dok je 68,3% učešće stranih turista, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (23,3%), Srbije (13,4%), Slovenije (6,5%), Italije (5,2%), Njemačke i Turske (sa po 4,7%), Kine (3,6%) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (3,1%), što je ukupno 64,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 35,6% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Estonija sa prosječnim zadržavanjem od 3,9 noći, Latvija sa 3,6 noći, Island sa 3,4 noći, Kuvajt sa 3,2 noći te Irska i Finska sa po 3,0 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,4 posto.