BiH u prva dva mjeseca posjetilo 176,5 hiljada turista, godišnji rast 16,8%

0
586
U novembru je u odnosu na prethodni mjesec ove godine broj turista manji za 39,7%

Bosnu i Hercegovinu je u prva dva mjeseca 2023. godine posjetilo 176.470 turista (stranih 105.286 i 71.184 domaćih), što je više za 16,8% u odnosu na isti period 2022. godine. Turisti su u periodu januar-februar tekuće godine ostvarili i 414.640 noćenja, što je više za 15,4% u odnosu na isti period lani.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 0,5%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 26,2% u odnosu na isti period 2022. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 34,7% dok je 65,3% učešće stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (34,5%), Srbije (20,6%), Slovenije (7,6%), Crne Gore (4,6%), Turske (4,3%), Njemačke (3,3%) i Austrije (2,5%), što je ukupno 77,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 22,6% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Estonija sa prosječnim zadržavanjem od 5,4 noći, Kuvajt sa 3,8 noći, Ujedinjeno Kraljevstvo sa 3,3 noći, Island i Novi Zeland sa po 3,2 noći, Latvija sa 3,1 noći i Sjeverna Makedonija sa 3 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,5%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.