BiH u prva tri mjeseca posjetilo 144 hiljade turista, godišnji pad 19,9%

U periodu januar-mart 2021. turisti su u BiH ostvarili i 341.755 noćenja, što je manje za 20,5% u odnosu na prvi kvartal prošle godine

0
877
Najviše noćenja u FBiH ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije, Kuvajta, Hrvatske, Njemačke i UAE

U prva tri mjeseca 2021. godine Bosnu i Hercegovinu je ukupno posjetilo 144.116 turista (domaćih 91.855 i stranih 52.261), što je manje za 19,9% u odnosu na isti period 2020. godine (prepandemijski period) kada je u BiH boravilo 179.860 turista (domaćih 71.198 i stranih 108.662).
U periodu januar-mart 2021. turisti su u BiH ostvarili i 341.755 noćenja, što je manje za 20,5% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine kada je ostvareno 430.103 noćenja).
Broj noćenja domaćih turista veći za 32,5%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 49,7% u odnosu na isti period 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 59,2%, dok je 40,8% učešće stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (33,6%), Hrvatske (19,6%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (8,7%), Crne Gore (6,1%), Slovenije (5,1%), Turske (3,2%), Njemačke (2,7%), Austrije (2,1%) i SAD (2,0%), što je ukupno 83,1%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 16,9% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Finska sa prosječnim zadržavanjem od 11,2 noći, Iran sa 6,2 noći, Portugal sa 5,0 noći, Kanada sa 4,7 noći, Grčka sa 4,6 noći, Kuvajt sa 4,3 noći i Mađarska i Malezija sa po 4,1 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94%.
Prema podacima Agencije za statistiku, BiH je samo u martu ove godine posjetilo 41.951 turista (domaćih 25.387 i stranih 16.564), što je manje za 20,8% u odnosu na februar ove godine, ali i za 44,7% više u odnosu na mart 2020. godine.
Turisti su u martu ove godine ostvarili 99.201 noćenje, što je manje za 17,8% u odnosu na februar, dok je 37,8% više u odnosu na mart 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 58,8%, dok je 41,2% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 13,8% u odnosu na februar 2021. i viši za 73,7% u odnosu na mart 2020. godine. Broj noćenja stranih turista manji je za 23% u odnosu na februar 2021. i za 6,4% viši u odnosu na mart 2020. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u martu 2021. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (30,9%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (15,5%), Hrvatske (13%), Crne Gore (4,3%), Slovenije (3,8%), Turske (3,6%) i Njemačke (3,1%), što je ukupno 74,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 25,8% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su gosti iz Finska sa prosječnim zadržavanjem 14,3 noći, zatim Malezije sa 11,3 noći, Brazila sa 8,8 noći, Latvije sa 7,0 noći, Grčke sa 5,8 noći i Kuvajta sa 4,9 noći.
Turistima je u martu 2021. u BiH bilo na raspolaganju 16 290 apartmana i mjesta za kampiranje što je za 10,1% više u odnosu na mart 2020. i 34.991 raspoloživi kreveta što je više za 10,7% u odnosu na isti mjesec 2020. godine.
U martu 2021. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 15.072 sobe i apartman što je za 11,1% više u odnosu na mart 2020. i 31.230 kreveta, što je za 12,5% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Neto stopa iskorištenosti soba u martu 2021. iznosila je 12,4%, a stalnih kreveta 9,3%, dok je u martu 2020. stopa iskorištenosti soba iznosila 11,4%, a stalnih kreveta 8,6%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 89,4%.