BiH u prvih pet mjeseci posjetilo 566 hiljada turista, godišnji rast 23,3%

0
338
Turisti su u BiH u prvih pet mjeseci ostvarili više od 1,2 miliona noćenja, godišnji rast 20,2%

U periodu januar – maj 2023. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 566.207 posjeta (strani turisti 367.808 i domaći gosti 198.399), što je za 23,3% više u odnosu na isti period 2022. godine (459.345).
Najviše stranih turista u Bosni i Hercegovini bilo je iz Hrvatske (74.255), Srbije (64.976), Slovenije (29.455), Turske (29.024)… podaci su Agencije za statistiku BiH.
Turisti su u BiH u prvih pet mjeseci ove godine ostvarili 1.202.826 noćenja, što je za 20,2% više u odnosu na isti period 2022. godine (1.001.023). Broj noćenja domaćih turista je za 3,4% niži, dok je broj noćenja stranih turista viši za 36,6% u odnosu na isti period 2022. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 33% dok je 67% učešće stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (21,9%), Srbije (17,8%), Slovenije (8,9%), Turske (5,9%), Njemačke (4,3%), Crne Gore (3,6%) što je ukupno 65,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 34,6% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je Kuvajt sa 3,9 noćenja, Irska sa 3,3 noćenja, Malta 3,1, Estonija i Katar sa po 3,0 noćenja.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,1%.