BiH u prvih šest mjeseci posjetilo oko 714 hiljada turista

0
1526
Povećan broj turista i noćenja u Kantonu Sarajevo

Bosnu i Hercegovinu je u prvih šest mjeseci 2019. posjetilo 713.745 turista (stranih 504.416, a domaćih 209.329), što je za 11,6 posto više u odnosu na isti period prošle godine kada je našu zemlju posjetilo 639.558 turista.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u prvom polugodištu 2019. turisti su ostvarili i 1.454.904 noćenja, što je za 11,8 posto više nego u prvih šest mjeseci 2018. godine kada je registrovano 1.301.091 noćenja turista.
Pri tome je broj noćenja domaćih gostiju (442.697) viši za 7,9 posto, a stranih turista (1.012.207) za 13,6 posto više u odnosu na isti period lani. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 30,4%, a 69,6% stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (16,5%), Srbije (10,9%), Slovenije (5,8%), Kine (5,3%), Njemačke (5,2%), Italije (5,0%), Turske (4,6%), Saudijske Arabije (3,6%) i SAD (3,0%), što je ukupno 59,9 %. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 40,1% noćenja.
Po dužini boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su gosti iz Irske i Kuvajta sa po 3,2 noći, Ukrajine sa 3,1 noći, te Bahreina, Estonije i Latvije sa po 3,0 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,7 posto.